1

Piramida kapitalističkog sistema

dimenzije: 70 x 50 cm
autor: Kolektiv prole.info
godina: 2008.
cena: 500 RSD (uramljen plakat je 3000 RSD)

Inspirisan starom I.W.W. „piramidom kapitalističkog sistema”, ovaj plakat autora prole.info je prikaz savremenog klasnog društva. Plakate je štampao Centar za liberterske studije (CLS).