1

Home

kolektiv POLITIČKI PLAKAT

Naš cilj je da kroz političke plakate politika uđe na zidove, u radne i životne prostore.


Čovek na putu


I tvoja sloboda


Šta je vlast?


Piramida kapitalističkog sistema


Bez doma niko!


Padaj silo i nepravdo


Ni zrno žita okupatoru


Nuklearni mart