Načela funkcionisanja Kolektiva “Politički plakat”

image_pdfimage_print

Kolektiv “Politički plakat” formiran je sa željom da politizujemo radne i životne prostore. Cilj nam je da kroz političke plakate politika uđe na zidove.

Kolektiv se bavi pronalaženjem i štampanjem istorijski relevantnih političkih plakata, kao i osmišljavanjem novih, koji direktno podržavaju aktuelne društveno-angažovane kampanje u zemlji, regionu i svetu. Naše aktivnosti su nekomercijalne prirode, a prihod koristimo za štampanje novih plakata, podržavanje aktivističkih grupa sa kojima sarađujemo i operativne troškove.

Organizovani smo na sledećim principima:

1. Pokretanje Kolektiva “Politički plakat” inicirala je anarhosindikalistička grupa “Klasna solidarnost”.

2. Odbijamo saradnju sa organizacijama, grupama i pojedincima/kama koji/e diskriminišu ljude na nacionalnom, seksualnom, rasnom, polnom, verskom ili drugom osnovu.

3. Kolektiv “Politički plakat” funkcioniše kao nezavisni kolektiv u kome se odluke donose se na principima direktne demokratije, dogovorom ili najmanje dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova kolektiva.

4. Osnovni dokumenti Kolektiva “Politički plakat” su spisak članova kolektiva i bela knjiga odluka.

5. Ova načela usvojena su na sastanku grupe “Klasna solidarnost” od 01.09.2018, koja ih može ažurirati ako se za time ukaže potreba.